Výroba korýtka

27.10.2016

Dnes jsme sbírali kaštany a žaludy, vyráběli korýtko pro krmelec a opékali. Stav vody jsme naměřili cca 57 cm. Vraceli jsme se až za tmy laugh.


Kategorie: Náš Les

Komentář