Historie

Nedělní mši v kostele 28.5.2017 poprvé doprovodila nová dětská schola.

V únoru 2016 se utvořila dětská schola - Anetka, Gabka, Natka - flétny; David, Honza - kytary. 

Od poloviny ledna 2015 funguje PARTA - nejen florbalové společenství (do 15 let).

V roce 2013 jsme na Noci kostelů prezentovali prohlídkový program kostela pro děti. Ten byl s úspěchem realizován také 21.8. pro mladé čtenáře knihoven v Ostravě.

Od Vánoc 2011 nabízíme upravenou variantu vstupů do škol také mateřským školám (MŠ Šafaříkova, MŠ Repinova).

Od Vánoc 2010 realizujeme program vstupů do škol také v mimoškolních zařízeních. Nabízíme tématické programy: Vánoce, Velikonoce, Bible, Křesťanství, Cyril a Metoděj, Kostel. (Většina z nich akreditována MŠMT.)

Začátkem roku 2010 jsme se rozhodli ke vzniku nových stránek s vlastní adresou WWW.NASEFARA.CZ - vymyslela Maruška. Programově dává dohromady Honza a na obsahu se podílejí všichni účastníci akcí.

Od roku 2009 spolupracujeme s Misionářkami Lásky, Základní školou Gebauerova, Vesničkou soužití, Klokánkem. Pod záštitou Biskupství ostravsko-opavského nabízíme školám na území farnosti vánoční (později velikonoční) vstupy do škol.

V roce 2008 byly zásadně předělány stránky akcí http://www.jankos.ic.cz "fungující" od roku 2006. Koncem roku vznikla dětská schola Prameny.

Dne 13.09.2007 byly oficiálně spuštěny internetové stránky našeho divadla: http://www.hrajemepropana.cz.

Od roku 2006 spolupracujeme se Základní školou Ibsenova, Azylovým domem pro matky s dětmi sv. Eufrasie.

O Vánocích roku 2006 jsme zrealizovali první velký divadelní počin - hodinovou vánoční divadelní hru Jesličky.

Ve dnech 17.-19.03.2006 se uskutečnil první z řady víkendů s vědeckofantastickým tématkem Lubina.

V roce 2004 byl první karneval. Navázali jsme spolupráci s Římskokatolickou farností Orlová a společně zrealizovali letní tábor v Třemešné.

V roce 2003 byl první dětský den. Ve dnech 11.-18.07.2003 proběhl první letní tábor na Vsetínských vrších - ve stanech. Na Vánoce jsme nastudovali první malou divadelní hru: Když na svět přišla Láska. Spolupracujeme s Církevní Základní školou Přemysla Pittra.

V roce 1997 po povodních jsme se na faře v Ostravě-Přívoze začali scházet s převážně romskými dětmi. U zrodu těchto setkávání stála Magda, které děti od té doby říkají Babička. Jednalo se o pondělní "družinky" a výlety trvající v podstatě dodnes.

Vytvořeno 20.05.2015, 10:03.
Aktualizováno 30.05.2017, 21:54.