KALENdář

Pravidelné akce

PONDĚLÍ
PROGRAM A MŠE SVATÁ U SESTER
16:00 Studium Bible, opakování písní
17:00 Mše svatá
18:00 Nácvik písní na mše u sester

ÚTERÝ
PROGRAM U SESTER
15:00 - 17:00 Zkouška dětské scholy (jen v době přípravy na blížící se akci)

STŘEDA 
PROGRAM A MŠE SVATÁ NA FAŘE A V KOSTELE
15:45 - 16:00 nácvik písně ke mši
16:00 - 16:45 náboženství a katechetický program
Modlitba růžence s dětmi v kostele od 16:20 hodin
Mše sv. pro děti v kostele v 17:00 hodin
Po mši svaté hudebka, individuálně dle domluvy

ČTVRTEK 
PROGRAM MIMO
Projekt NÁŠ LES 

PÁTEK 
PROGRAM NA FAŘE
Odpoledne hudebka, individuálně dle domluvy

SOBOTA
PROGRAM U SESTER
9:00 Katecheze a hry
10:30 Zkouška scholy - děti
PROGRAM V KOSTELE
13:20 Ministranstská schůzka
PROGRAM V TĚLOCVIČNĚ CZŠ
FLORBAL - nejen trénink florbalu, společenství dětí
PROGRAM MIMO
BODÍKOVÝ výlet jednu sobotu v měsíci

NEDĚLE
PROGRAM V KOSTELE A NA FAŘE
MŠE SVATÁ S POVÍDÁNÍM PRO DĚTI - každou neděli, začínáme v 10:30
KINO - odpolední promítání na faře obvykle třetí nebo čtvrtou neděli v měsíci

* probíhá-li jiná akce, pravidelná akce se obvykle ruší

Vytvořeno 21.05.2015, 20:15.
Aktualizováno 19.10.2017, 15:25.