«

Ježíš proměňuje vodu ve víno na svatbě v Káni Galilejské (1)

Datum: 01.02.2023     Autor: Honza     Kategorie: Bible


Jan 2. kapitola (ekumenický překlad)
1 Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka;
2 na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci.
3 Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“
4 Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“
5 Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.
6 Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra.
7 Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj.
8 Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak.
9 Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha
10 a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“
11 Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

Poté, co byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem, který prohlásil, že Ježíš je Mesiáš, Beránek Boží, který snímá hříchy světa (Jan 1:29-34), Ježíš povolá několik učedníků a cestuje do Kány na svatbu. Zde Ježíš vykonal první zázrak svého veřejného působení.

Město Kána leží nedaleko Nazaretu, kde Ježíš strávil velkou část svého dětství. Obě města jsou v Galileji, regionu v severní části Izraele, kde Ježíš vykonával velkou část své veřejné služby.

Víno bylo důležitou součástí svatby, takže nedostatek vína byl pro nevěstu a ženicha trapný. Na východě trvala svatba minimálně týden, takže potřebovali hodně vína. Ježíš v podstatě zachraňuje svatební hostitele před trapasem.

Ženich s nevěstou pravděpodobně nepocházeli z bohaté rodiny, šlo tedy zřejmě o svatbu s nižším rozpočtem. Když Marie, Ježíšova matka, řekla Ježíšovi, že jim došlo víno, odpověděl, že ještě nenastal jeho čas.
Zřejmě měl Ježíš na mysli zjevení sebe jako Mesiáše.

I když Ježíš odpověděl tímto způsobem, žádosti své matky vyhověl. Marie to musela vědět, protože řekla služebníkům, aby udělali vše, co jim řekne. Toto je dobrá prezentace toho, co bychom měli dělat. Měli bychom dělat, co Ježíš říká.

Bylo tam šest nádob na vodu, protože židovská tradice vyžadovala hodně umývání. Před každým chodem a po jídle si museli umýt ruce. Vodu také používali na mytí nádobí a čištění nohou.

Ježíš požádal služebníky, aby naplnili tyto nádoby vodou. Služebníci poslechli Ježíše jak jen mohli - naplnili je až po okraj! Poslušnost a víra jsou důležitou součástí křesťanského růstu. Bůh má radost, když mu věříme a jsme poslušní.

Sluha musel mít velkou víru, aby nabral z nádoby vodu a donesl to pánovi hostiny.

Správce svatební hostiny měl na starosti, aby se hosté cítili dobře. Lepší víno se obvykle podávalo jako první, protože později si už hosté nevšímali jeho kvality.

Víno, které Ježíš vyrobil z vody, bylo tak dobré, že správce hostiny tím byl nadšený. Představte si, jak byli služebníci tímto zázrakem požehnáni. Viděli vodu a pak se z vody stalo víno.

Tento zázrak, který Ježíš vykonal, vypovídá mnohé o tom, co může Ježíš přinést do našich životů, když přijmeme jeho pozvání.

Proměna vody ve víno se může jevit jako ne příliš důležitá. Ukazuje nám na to, že Ježíš se zajímá i "maličkosti" našeho života. Učedníci, kteří začínali s Ježíšem chodit měli šanci vidět, že nenásledují žádného obyčejného kazatele. A možná jim tento zázrak měl pomoci připravit se na daleko velkolepější zázraky, kterých budou brzy svědky.

Foto: www.LumoProject.com

Štítky: zázraky